BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK I EDYCJA

piątek, 28 kwietnia 2023

SM Polkowice

I EDYCJA GMINNEGO RAMBITU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach pod honorowym patronatem Burmistrza Polkowic, przy współudziale Straży Miejskiej w Polkowicach i we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Polkowicach oraz patronatem medialnym Radio Wrocław.  

Konkurs adresowany był do dzieci 6 letnich z przedszkoli z gminy Polkowice. Przedszkola reprezentowane były przez pięcioosobowe zespoły, które wykazały się wiedzą z zakresu:

- Pierwszej pomocy,

-  Ruchu drogowego,

- Bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- Bezpiecznych zabawach na podwórku,

- Kontaktów z obcymi.

 Celem konkursu było: 

  1. Utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa.
  2. Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego.
  3. Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
  4. Promowanie bezpiecznego stylu życia.
  5. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

    

Komisja konkursowa w składzie: Burmistrz Polkowic pani Ewa Kowalik- przewodnicząca Jury, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pan Piotr Woźniakiewicz, Komendant Straży Miejskiej pan Artur Gałuszka i Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3
w Polkowicach pani Barbara Kulczycka czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz przyznała następujące nagrody za zajęcie:

I miejsca dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach;

II miejsca dla Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Polkowicach;

III miejsca dla Katolickiego Przedszkola w Polkowicach. 

Pozostali uczestnicy: Przedszkole Miejskie nr 2 Słoneczko w Polkowicach, Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: