Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

piątek, 27 stycznia 2023

Straż Miejska w Polkowicach od wielu lat wspiera polkowickie placówki oświatowe oraz świetlice środowiskowe w prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Celem tych zajęć  jest przede wszystkim wprowadzenie  podopiecznych do takich  zachowań, które pozytywnie wpłyną na ich bezpieczeństwo. Strażnicy współpracują z gronem pedagogicznym przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, prowadząc nie tylko zajęcia tematyczne ale i profilaktyczne na każdy temat.  Dodatkowo w ramach profilaktyki Straż Miejska w Polkowicach organizuje szereg konkursów i festynów mających na celu szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt bezpieczeństwa. Ponadto dbając o bezpieczeństwo uczniów szkół podstawowych strażnicy codziennie rano czuwają nad ich bezpieczną drogą do szkoły przy najbardziej ruchliwych przejściach dla pieszych, a patrol szkolny prowadzi codzienną kontrolę otoczenia placówek oświatowych.

zajęcia, dzieci, młodzież

Propozycja zajęć profilaktycznych

Bezpieczna droga do szkoły

Zajęcia skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas I szkół podstawowych. Celem zajęć jest wskazanie sytuacji, w których dzieci powinny zachować szczególną ostrożność oraz jak prawidłowo korzystać z przejścia dla pieszych.  

Bezpieczny  dziecko – przedszkolak

Podczas tych zajęć strażnicy przekazują maluchom w sposób przystępny informacje o właściwych zachowaniach  podczas zabaw domowych, na podwórkach, oraz ulicy. Uczą  okazywania wzajemnego szacunku dla drugiej osoby, zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych itp.

Bezpieczeństwo na Zielonej Szkole

Zajęcia skierowane do uczniów klas III szkół podstawowych. Celem zajęć jest utrwalenie u dzieci zasad bezpieczeństwa podczas „pierwszego” przebywania z dala od rodziców pod opieką wychowawców. Bezpiecznych zachowań w nowych często nieznanych miejscach.

Bezpieczne wakacje

Zajęcia skierowane do przedszkolaków oraz uczniów  klas I – III szkół podstawowych. Celem zajęć jest przestawienie uczestnikom najczęściej występujących zagrożeń w trakcie wakacyjnego odpoczynku, podczas np. skoków do wody, czy kąpieli na niestrzeżonej plaży oraz wskazanie właściwych zachowań aby zagrożeń tych uniknąć.

Bezpieczne ferie

Zajęcia skierowane do przedszkolaków oraz uczniów  klas I – III szkół podstawowych. Celem zajęć jest przestawienie uczestnikom najczęściej występujących zagrożeń w trakcie zabaw zimowych oraz wskazanie właściwych zachowań aby zagrożeń tych uniknąć.

Bezpieczne podwórko i dom

Zajęcia skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas I szkół podstawowych. Celem zajęć jest wskazanie najczęściej występujących niebezpieczeństw np. podczas zabaw przy drodze, czy
w kontakcie z obcym psem oraz wskazanie dzieciom zachowań, które ustrzegą je przed niebezpieczeństwem.

Obcy niebezpieczny

Zajęcia skierowane do uczniów  klas I – III szkół podstawowych. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na kontakty z osobami obcymi. Przedstawienie zagrożeń, właściwych zachowań oraz zasad wzywania pomocy w sytuacja niebezpiecznych.

Odpowiedzialność karna nieletnich

Zajęcia skierowane do uczniów klas IV – VIII klas szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych. Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom obowiązujących przepisów prawa i procedur  postępowania z nieletnimi  sprawcami przestępstw i wykroczeń.

Przemoc , cyberprzemoc , agresja w szkole i poza nią

Zajęcia skierowane do uczniów klas IV – VIII klas szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych., Celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem przemocy, cyberprzemocy, agresji, zagrożeń z nich płynących, a także wskazanie zasad współżycia bez przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

Profilaktyka uzależnień

Zajęcia skierowane do uczniów klas IV – VIII klas szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych., Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci i młodzieży do pojęcia uzależnienie, wskazanie zagrożeń płynących z nawet jednego kontaktu z substancją uzależniającą.

Sekty, grupy destrukcyjne

Zajęcia skierowane do uczniów klas VII - VIII  szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych oraz dorosłych w tym grona pedagogicznego.  Celem zajęć jest wskazanie niebezpieczeństw płynących
z  kontaktów z osobami i grupami pseudoreligijnymi, które poszukują nowych wyznawców wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczny Internet

Zajęcia skierowane do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych. Celem zajęć jest wskazanie niebezpieczeństw płynących z Internetu.

Fajerwerki

Zajęcia skierowane do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych. Celem zajęć jest wskazanie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnej zabawy fajerwerkami oraz utrwalenie zasad bezpiecznego używania fajerwerków.

Pierwsza pomoc

Podczas tych zajęć strażnicy przekazują najmłodszym podstawowe informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady skutecznego i prawidłowego powiadamiania służb ratunkowych.

 

Kontakty z nieznanymi zwierzętami

Zajęcia skierowane do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem zajęć jest wskazanie zagrożeń wynikających z kontaktów ze zwierzętami oraz wyuczenie właściwych zachowań podczas tych spotkań.

Wspólnie dbamy o środowisko

To zajęcia ekologiczne podczas których przekazujemy informację o zasadach zbierania i segregowania odpadów, dbania o środowisko naturalne. Prowadzimy działania związane z ograniczaniem niskiej emisji polegające na informowaniu czego nie wolno spalać w piecach i na wolnym powietrzu, jak prawidłowo palić w paleniskach domowych oraz o szkodliwości smogu.

Po alkoholu nie jeżdżę   (dorośli)

Zajęcia skierowane do młodzieży  i dorosłych polegające na promowaniu bezpiecznej jazdy. Niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ponadto prowadzimy zajęcia praktyczne z użyciem alkohologoogli.

 

red. adabrowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: