Władze jednostki

Kadra

Komendant  Artur Gałuszka

 

Komendant
 Artur Gałuszka

w dniu 12 sierpnia 2019 roku decyzją Burmistrza Polkowic Pana Łukasza Puźnieckiego został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Polkowice.

Artur Gałuszka jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 1 sierpnia 1994 r. Od dnia 1 czerwca 2006r. pełnił obowiązki Naczelnika Sekcji Wykroczeń.

Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Burmistrzowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej w Polkowicach.

Kontakt:

a.galuszka@ksm.polkowice.pl

tel. 76 746 40 26

 Z-ca Komendanta  - Maciej Śmigiel

 Z-ca Komendanta  - Maciej Śmigiel

Maciej Śmigiel jest absolwentem Politechniki Zielonogórskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 2 stycznia  1992 r. Od dnia 15 września 2001 r. na stanowisku z-cy komendanta.

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących sekcji:

  • Sekcja Wykroczeń, Profilaktyki, Sprawozdań i Analiz
  • Sekcja Prewencji
  • Sekcja Monitoringu Wizyjnego

W przypadku nieobecności Komendanta przejmuje jego obowiązki.

Kontakt:

m.smigiel@ksm.polkowice.pl

76 746 40 24 wew.22

Naczelnik Marek Budziarek

Naczelnik
Marek Budziarek

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 4 listopada  1991 r. Od dnia 20 kwietnia 2001 r. na stanowisku naczelnika.

Naczelnik Marek Budziarek odpowiada za planowanie i dyslokację służby patrolowej, koordynację wspólnych służb z KPP, zabezpieczenie imprez masowych oraz analizę i sprawozdawczość Straży Miejskiej w Polkowicach.

Kontakt:

m.budziarek@ksm.polkowice.pl

76 746 40 24 wew. 21

Główny Księgowy
Joanna Woźniak-Turczynowska

Pracuje w Straży Miejskiej Polkowice od dnia 05 stycznia 1998r. Od dnia 20 listopada 2001 r. na stanowisku Główny Księgowy.

Pani Joanna odpowiada za gospodarkę finansową Straży Miejskiej w Polkowicach. Podlega jej Sekcja Administracyjno - Organizacyjna.

 Kontakt:

j.wozniak@ksm.polkowice.pl

76 746 40 23

Strony w dziale:

Strony w dziale: